Het Nederlands Paleis

Unter den Linden, Berlijn

In 1803 kocht de Nederlandse erfprins Willem Frederik (de latere Koning Willem I) het prachtige paleis op Unter den Linden 36 (nu nr. 11) in Berlijn.

Daarmee begon de geschiedenis van het ‘Niederländisches Palais’. Tijdens zijn regelmatige bezoeken aan Berlijn woonde Willem I in dit paleis. Na zijn troonsafstand verhuisde hij naar Berlijn en woonde hier tot zijn plotselinge overlijden op 12 december 1843. Prins Frederik, de tweede zoon van Willem I, erfde het paleis en gebruikte het eveneens wanneer hij in Berlijn verbleef. Na zijn overlijden in 1881 werd zijn kleindochter Louise (Josephine Eugenie) van Zweden, die op dat moment kroonprinses van Denemarken was, de eigenaresse van het paleis. In 1883 verkocht zij het gebouw aan de ‘Königlich Preußische Fiskus’. Vervolgens werd het paleis door de Pruisische koningen, in gebruik genomen. Intussen waren deze ook Keizer van Duitsland geworden. Zij benutten het onder andere als gastenhuis. Het gebouw bleef echter ‘Niederländisches Palais’ heten totdat het in de Tweede Wereldoorlog tijdens een bombardement werd getroffen. De ruïne werd in de 50er jaren van de vorige eeuw afgebroken. Tegenwoordig staat hier een reconstructie van het Gouverneurshaus dat oorspronkelijk naast het ‘Rode Raadhuis’ van Berlijn in de Königstraße (tegenwoordig Rathausstraße) stond.

↑ Niederländisches Palais (ca. 1910)

Foto: Landesdenkmalamt ©, Berlijn

↓Gouverneurshaus(2009)

Foto: David Hakkenberg

Berliner Gedenktafel

Onthulling Berliner Gedenktafel voor Koning Willem I

Op 1 oktober 2014 vond om 15:30 uur op Unter den Linden 11 de onthulling plaats van de ‘Berliner Gedenktafel’ voor Koning Willem I. De kobaltblauwe tekst op de gedenkplaat herinnert eraan dat hier eens het ‘Niederländisches Palais’ stond en dat Koning Willem I hier na zijn troonsafstand woonde en er op 12 december 1843 overleed. De Berliner Gedenktafel is ontworpen door de graficus Wieland Schütz en wordt uit porselein vervaardigd bij de Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) in Berlijn. De Historische Kommission zu Berlin is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en organisatorische begeleiding van het Berliner Gedenktafel-Programma. Als onthullingdatum werd 1 oktober gekozen omdat Willem I op 1 oktober 1791 in Berlijn in het huwelijk trad met Wilhelmina van Pruisen, Logo 200 jaar Koninkrijk een zuster van de Pruisische Koning Frederik Willem III. De onthulling vond in 2014 plaats omdat dit jaar in de periode valt waarin gevierd wordt dat Nederland 200 jaar een koninkrijk is. De Berliner Gedenktafel voor Koning Willem I is een initiatief van David Hakkenberg dat financieel wordt ondersteund door Naurodium International, Contakt Consulting, EBAP, Systemation, ROADLED en FreshlightAgri.